Nagrade 2010

               NAGRAĐENI FILMOVI PRVOG BOSIFEST-a 2010

                         "Nevidljive razlike - vidljive sličnosti"

 

NAGRADA GRAND PRIX BOSI FESTA-a 2010, dodeljena je filmu „Portreti emocija“, producent i reditelj: Slavomir Grunberg, SAD, 2007 (Portrait of Emotions, producer and director: Slawomir Grunberg, USA, 2007), koji priča o borbi jednog slikarskog genija (Džonatan Lerman/Jonathan Lerman) sa autizmom i drami kroz koju prolazi njegova porodica kako bi ga razumela. U želji da se izrazi i komunicira, on stvara portrete sopstvenih emocija. Film preispituje pretpostavke o inteligenciji i talentu osoba sa posebnim potrebama.

 

 

 

PLAKETA BOSI FESTA-a 2010 ZA NAJBOLJU REŽIJU dodeljena je filmu „Drona i ja“, reditelj i scenarista: Kаterin vаn Kempen, producent: Just Selen, produkcija: Cujdenvind produkcijа, Holаndijа, 2009 (Drona And Me, director and writer: Catherine van Campen, producer: Joost Seelen, production: Zuidenwind Filmproductions, 2009, www.zuidenwind.nl) za jedinstven i dosledan vizuelni stil, koji nam kroz odnos dva brata otkriva poseban svet autizma jednog od njih, njegovu različitost, ali i napore drugog da mu pomogne da ostvari svoj san.

 

 

 

 

PLAKETA BOSI FESTA-a 2010 ZA NAJBOLJI SCENARIO dodeljena je filmu „Sakupljač iz ulice Bedford“, rediteljka: Elis Eliot, Njujork, Amerika (Collector of Bedford Street, director: Alice Elliott, New York, USA) za uspešno i dirljivo vođenu priču o čoveku (Leri Selman/Larry Selman), koji iako nije u stanju da se stara sam o sebi, poseduje ogromnu emocionalnu inteligenciju i brine za druge članove društva.